Vamlas.www

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiöllä on paljon erilaista kerrottavaa eri puolilla Suomea asuville ja toimiville kohderyhmilleen. Vanhat, orgaanisesti laajentuneet nettisivut eivät enää vastanneet tarkoitustaan, joten sivusto uudistettiin yhteistyössä Viestintäyhtiö Heimon kanssa. Uusien sivujen keskeisimpiä kriteereitä olivat selkeys, esteettömyys ja helppo päivitettävyys.

Samassa yhteydessä Vamlas sai myös selkeän, helposti lähestyttävän, aktiivisuutta ja tekemisen meininkiä kuvaavan visuaalisen ilmeen.

Vamlas-logoVamlas, lomakkeisto